YOGA' NIN YARARLARI

 


•Bireylerin motivasyonu artar.

•Kişiye yaşam disiplini kazandırır.

•Kişiler öğrenmeye ve iş birliğine açık hale gelirler.

•Cesaret ve özgüven gelişir. Güvensizlik ve şüphecilik ortadan kalkar.

•Fiziksel dayanıklılıkları artar. Sağlık sorunları önemli ölçüde ortadan kalkar.

•Zihinsel süreçleri (analitik düşünme, hafıza vb) ivme kazanır.

•Problemler karşısında kilitlenip kalmak yerine yaratıcı çözümler geliştirmeye başlarlar.

•Zihinsel ve bedensel kapasitelerini en etkin şekilde kullanırlar.

•Problemler veya güçlükler ile mücadele gücü ve azmi artar.

•Sabır gelişir.

•Karşısındakini etkin dinleme oranı artar.

•Etkin ve kaliteli iletişim gelişir.

•Konsantrasyon, odaklanma veya dikkat dağınıklığı gibi güçlükler ortadan kalkar.

•Gereksiz metabolik ve zihinsel aktivite düşer. Bu sayede kişi sakinleşir ve daha doğru kararlar alır.

•Hata yapma yüzdeleri düşer.

•Kişi, çeşitli olumsuz duygular üzerinde tam kontrol sağlar.

ÇAKRALAR, AÇIKLAMALARI VE EN BASİT ÇAKRA AÇMA YÖNTEMLERİ


İHTİYAÇLAR - 1. Çakra (KÖK ÇAKRA - YER: Omurganın Dibi) Fiziksel olarak hayatta kalma; yiyecek bulma, barınma, korunma, v.s. Bu bedensel bilincin seviyesidir. Bu çakrayı açmayı başaranların omurga diplerinde garip hisler olabilir; kaşınma, karıncalanma veya daha güçlü titreşimler. İlk çakra açıldığında, şakti (dişi yaratıcı enerji) muhteşem bir şekilde yukarıya fırlayabilir. Bu omurgalarda sarsılmalar ve şiddetli ağrılara neden olabilir. Dünyadaki yaşamı tüm yönleriyle kabul etmek, daha uyumlu yaşamaya hazır olmak yeteneğini geliştirir. Kırmızı renk ile temsil edilir. Kök çakranın kötü çalışması sahip olma duygusunu güçlendirir. Maddi değerlere tutkuyla bağlanmamızı sağlar. Bu çakrayı açmak için güneşin doğuşunu ve batışını seyretmek sizi yaşama döndürebilir. İlkel kabilelerin müzikleri iç dünyanızı rahatlatabilir.

ARZULAR - 2. Çakra (SAKRAL ÇAKRA - YER: Göbek Altı) Bu duygular seviyesidir. Kıskançlık veya nefret gibi önemli negatif duygu patlamaları bu seviyede tetiklenebilir. Devasal bir kaplanın içgüdüleri ve davranışlarının yaşandığı geçici bir süreç yaşanabilir. Ay ışığını ve berrak suları seyretmek, dolunayı izlemek, hayalleriniz ve rüyalarınızda verilen mesajları anlamanızı sağlar. Kuş seslerini dinlemek, akan suyun veya bir çeşmenin akışını dinlemek ruhunuzu okşar. Sembolü olan portakal rengi, yenileyici ve canlandırıcı bir enerjiye kavuşmanızı sağlar.

GÜÇ - 3. Çakra (SOLAR PLEXUS ÇAKRA - YER: Güneş Sinir Ağı) Kişisel güç, erk - ahlak, karar, başkalarına karşı benlik. 3. Çakranın açılışı bir bir duygusal sarsıntıya yol açabilir. Çok acı verici bilinçaltı malzeme ortaya çıkabilir. Kusma, ishal, mide krampları, mide bulantısı ve diğer sindirim sorunları bu açılışa eşlik edebilir. 3. Çakranın açılışında telepati, durugörü, duru-işitme ve astral varlıkları fark etme ortaya çıkabilir. Yeni uyarılmış bir 3. Çakra kişiyi aşırı duyarlı ve psişik hassas yapabilir. Üçüncü çakrayı açmak için güneş ışıklarıyla yıkanan bir başak tarlasına bakıp, ayçiçeklerini izleyebilirsiniz. Klasik müzik dinlemek de enerjinizi artırır. Sembolü olan altın rengi, rahatlamanıza yol açar.

BİRLİK - 4. Çakra (KALP ÇAKRASI - YER: Göğüs Ortası) İlişkiler, paylaşılan deneyimler, benliği aşmak. Bu şefkat seviyesidir. 4. Çakra uyarıldığı zaman, göğüste ezici baskı hissedilir. Kalpte ve göğüste titreşimler hissedilebilir. Kalp atışlarının düzensiz ve aşırı hızlı olduğu süreler yaşanabilir. Kalp krizini andıranlar dahil göğüste her türlü rahatsızlıklar yaşanabilir. Çelişkili olarak sevilenlerden mesafe hisleri 6. Çakra açılışının erken evrelerini belirleyebilir. Psişik veya ruhsal şifa yapabilme gücü, psikokinetik güçler (cisimleri uzaktan hareket edebilme gücü) uyarılmış bir kalp çakradan meydana gelir. İsteklerin yerine gelmesi ve yetiler geliştirme de bu çakra açıldığında artar. Yemyeşil kırlarda dolaşmak, her bir çiçek kalbinizdeki umutlann da yeşermesini sağlar. Doğu ve Batı' nın geleneksel müzikleri de kalp çakrası için uygundur. Sembolize ettiği renk yeşil ve pembedir. Yeşil iç huzur ve berraklığı sağlarken, pembe sevgi ve şefkat duygularını canlandırır.

İFADE - 5. Çakra (BOĞAZ ÇAKRASI - YER: Boğaz Altı) İlham, iletişimle kendini ifade etme. Bu yaratıcılık seviyesidir. Bu çakranın açılışı çoğu zaman uzun sürer. Boğazlanma ve boğazda sıkışma hissedilebilir. Sanki boğazda bir tümör varmış gibi içsel bir basınç hissedilebilir. Açılmış bir 5. Çakra ani seslenmelere neden olabilir. Bunlar garip sesler olabilir, şarkı söylenebilir (bazen bilinmeyen dillerde) veya sanki kendinden gelmeyen kelimeler söylenebilir. Duru-işitme de gelişebilir, içsel sesler veya başkalarının düşünceleri duyulabilir. Boğazda (veya alında, veya kafa tepesinde) bir delik hissi de olabilir, havanın bu delikten geçtiği hissedilebilir. Bulutsuz gökyüzünün açık, saydam mavisini içinize almak jçin yere uzanın ve rahatlayın. İç varlığınızı göğün derinliklerine açın. Bu arada 'New Age' müzikler dinleyin. Açık ve berrak mavi boğaz çakrasının rengidir.

AYDINLANMA - 6. Çakra (ÜÇÜNCÜ GÖZ ÇAKRASI - YER: Alnın Ortasında Üçüncü Göz Yeri) Soyut düşünce - entelektüel odaklanma. Bu bilgi seviyesidir. 6. Çakra uyandığında özellikle gözlerin etrafında ve alında olmak üzere başta muazzam bir basınç hissedilir. Bunlar şiddetli baş ağrılara neden olabilir. Alın yamaçlarında çekilme ve titreşimler hissedilebilir. Gözler aniden şaşı konuma gelebilir veya başın içinde dönebilir. Gözler açık veya kapalıyken göz kamaştırıcı düş veya vizyonlar görülebilir, bazen devasal tek bir gözün dışa baktığı görülür. 6. Çakra açıldığında ruhsal rehberler, ilahi güç, koruyucu melek veya guru görülebilir. Bu açılışla astral seyahat ve beden dışı deneyimler ortaya çıkabilir. Geceleyin yıldızlı, lacivert gökyüzünü seyrederek üçüncü gözü uyarabilirsiniz. Klasik Batı müziği dinlemek, zihninizin rahatlayıp açılmasını sağlar. Saydam lacivertin, altıncı çakra üzerinde açıcı ve saflaştırıcı bir etkisi vardır.

YÜKSELİŞ - 7. Çakra (TAÇ ÇAKRA - YER: Başın Tepesi) Huşu — ruhsal odaklama. Bu ilahilik bilincidir. Taç çakra açıldığında başın üstünde karıncalanma, titreşim veya dolaşan enerjiler hissi vardır. Bazıları için kafatası ağarabilir. 7. Çakra uyandığında çoğu zaman olağandışı deneyüstü deneyim yaşanır. Başın üstüne inen bilinç-üstü bir ışık yaşanabilir. 7. Çakra delindiğinde sıkça samadhi (derin vecd hali) yaşanır. En iyi müzik sessizliktir. Rengi mor ve beyazdır. Mor renk zihnin ve ruhun dönüşümünü sağlar. Beyaz, ruhu aydınlığa, pozitif enerjiye açar.

YÖNTEM 1. Çakra, cesaret çakrası (omurganın dibinde, kök çakra): Bu çakrayı korkular tıkar. Açmak için korkularınızı hayal edip onların, dereyi tıkayan bir taş yığını olduğunu düşünün. Sonra korkularınızı kabullenin ve kabullendikçe taşların küçük parçalara ayrıldığını düşünün ve sonrasında kabullendiğiniz korkularınızı derenin akışına bırakın ve zihninizden çıkarın. 2. Çakra, zevk çakrası (göbek altındaki çakra): Bu çakrayı suçluluk duygusu tıkar. Açmak için suçluluk duygusu duyduğunuz olayları hatırlayın, daha sonra onları kabullenin ve kabullendikçe taşların ufalanıp derenin akmaya devam ettiğini düşünün. Sonra kendinizi bağışlayın ve suçluluk duygusunu aklınızdan atın. 3. Çakra, irade gücü çakrası (güneş sinir ağında): Bu çakrayı utanç tıkar. Utanç içinde olduğunuz anılarınızı hatırlayın ve onları kabullenin, kabullendikçe taşların ufalanıp derenin aktığını hayal edin. Sonra bu anıları aklınızdan uzaklaştırın. 4. Çakra, sevgi çakrası (göğüs ortasındaki (kalp) çakra): Bu çakrayı üzüntü, keder tıkar. Üzüntü, keder yaşadığınız anıları hayal edin ve kabullenin kabullendikçe taşların parçalanıp derenin akmaya devam ettiğini düşünün. Sonra üzüntüyü, kederi aklınızdan uzaklaştırın. 5. Çakra, gerçeklik çakrası (boğaz merkezindeki çakra): Bu çakrayı kendinize söylediğiniz yalanlar tıkar. Kendinize söylediğiniz yalanları hatırlayın ve bunları kabullenin, kabullendikçe taşların ufalanıp derenin aktığını hayal edin. Daha sonra kendinize söylediğiniz yalanları aklınızdan uzaklaştırın. 6. Çakra, affedicilik çakrası (3.göz olarak bilinir, iki kaşın ortasındadır): Bu çakrayı yanılgılar tıkar. Örneğin; beyazlar zencilerden üstündür. Bu bir yanılgıdır, çünkü zenciler ve beyazlar eşittirler. Bu yanılgıların yanlış olduğunu kabullenin, kabullendikçe taşların parçalanıp derenin akmaya devam ettiğini düşünün. Daha sonra hepsini aklınızdan çıkarın. 7. Çakra, düşünce çakrası (başın tepesinde bulunan taç çakra): Bu çakrayı dünyevi bağlantılar tıkar. Dünyevi bağlantılar, kişiyi bulunduğu dünyaya bağlayan şeylerdir. Örneğin; anne, kardeş, sevgili.. Bunları yavaş yavaş unutun, aklınızdan uçup gitmesine izin verin; onlar uzaklaştıkça taşların parçalanıp derenin akmaya devam ettiğini hayal edin. Sonra aklınızdan atın. Tabi bütün bu uygulamarın sonuca ulaşması uzun bir süre (herkeste farklı olan bir süre) meditasyon yapmanız gerekir.

Sevgiler, Elif

daha fazla...

ÇAKRALAR & RENKLER & YİYECEKLER ARASINDAKİ BAĞLANTILAR


1. Çakra: Kök Çakra: Kırmızı / Domates, çilek, karpuz, kiraz

 2. Çakra: Turuncu / Havuç, somon balığı, yengeç, portakal, mandalina, turunç

 3. Çakra: Karın Çakrası (Solar Plexus Çakra - Güneş Sinir Ağı - Enerji Kaynağımız): Altın Sarısı / Karmaşık karbonhidratlar, tahıllar

4. Çakra: Kalp Çakrası: Yeşil – Pembe / Yeşil sebzeler ve yeşil yapraklı bitkiler

5. Çakra: Boğaz Çakrası: Mavi / Meyveler, adaçayı

6. Çakra: Alın Çakrası (Üçüncü Göz Çakrası): Çivit Mavisi / Nane, yasemin aromalı yiyecekler

 7. Çakra: Taç Çakra: Menekşe Moru (Viyolet) / Meyve suları

Hangi çakranız kapalıysa, aşağıda fotoğraflarla belirttiğim o bölgeyi temsil eden konu ile ilgili sıkıntı ve iletişim güçlüğü çekersiniz.


Sevgi ile..

Elif